بعد از مصدق نوبت به نامگذاری خیابانی به نام بازرگان رسید


بعد از مصدق نوبت به نامگذاری خیابانی به نام بازرگان رسید
[ad_1]

مصدق صاحب خیابان شد؛ در روزهای منتهی به روز ملی شدن صنعت نفت، خیابان نفت به نام «مصدق» نامگذاری شد و شورای شهر پنجم در نهایت توانست نامگذاری خیابانی به نام مصدق را به سرانجام برساند.


[ad_2]
پست‌های معروف از این وبلاگ

واگذاری پنجمین شکارگاه اختصاصی بر خلاف قوانین و مقررات موجود!